ซ่อมหัวฉีดดีเซล & เบนซิน

หัวฉีดตัน ไม่ต้องเปลี่ยน
ล้างหัวฉีดประหยัดกกว่าเปลี่ยนใหม่ตั้งเยอะ !!