ฟอกเกียร์

          การฟอกเกียร์มีความสำคัญอย่างยิ่ง เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เพราะรู้ว่าต้องเปลื่ยนตามระยะ แต่หลายคนไม่ทราบว่า น้ำมันเกียร์ก็ต้องเปลี่ยนตามระยะเช่นกัน
          เมื่อน้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพ สารที่รักษาสภาพซิลยาง (โอริง) ไม่ให้แข็งตัว จะเสื่อมสภาพด้วยเช่นกัน
          เมื่อซิลยางเกิดการแข็งตัว ปัญหาที่จะตามมาคือ ซิลยาง เหล่านั้นจะไม่มีคุณสมบัติ ป้องกันการรั่วของน้ำมันในห้องเกียร์ได้ ซึ่งอาจจะทำให้เกิด อาการ อย่างเช่น การข้ามเกียร์
          ตัวอย่างเช่นหากขับรถปกติ เกียร์จะตัดเข้า 1 2 3 4 5 แต่หากมีการรั่วของซิลเกียร์ การเข้าเกียร์จะมีการข้ามเกียร์ เช่น 1 2 4 5 ไม่เข้า 3
          ซึ่งการป้องกันคือ การบำรุงรักษาโดยวิธีการฟอกเกียร์ มั่นใจ เรื่อง ฟอกเกียร์ มั่นใจ เวอร์ซุสบ๊อชคาร์เซอร์วิส เราใช้น้ำมันเกียร์ เบอร์ตรงกับชนิดของเกียร์

          ✔️ ฟอกเกียร์ทำให้ระบบเกียร์สะอาดยิ่งขึ้น

          ✔️ ฟอกเกียร์ทำให้เครื่องยนต์มีกำลังเร่งดี และจะทำให้นุ่มนวลไม่กระชากเวลาเปลี่ยนเกียร์

          ✔️ ฟอกเกียร์ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงมายิ่งขึ้น และป้องกันการสึกหรอ ทำให้ยืดอายุการใช้งานของเกียร์ให้ยาวนานขึ้น

          ✔️ ขับขี่สนุกมากยิ่งขึ้น

งานฟอกเกียร์ที่ผ่านมือเรา