ติดต่อเรา

เวอร์ซุส บ๊อช คาร์เซอร์วิส

ช่องทางที่ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 9/89 หมู่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา 90000

  • เบอร์โทรศัพท์ (Phone) : 086-490-9334

  • อินบ็อก (Messenger) : Versus BOSCH Car Service