คำนวณ เปรียบเทียบค่าเชื้อเพลิง LPG/น้ำมัน

ใส่ค่าคำนวณ

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน (กม./ลิตร)
ราคาน้ำมัน (บาท/ลิตร)
ราคาแก๊ส LPG (บาท/ลิตร)
ระยะทางวิ่งต่อวัน (กม.)
ราคาติดตั้งแก๊ส (บาท)